Dodatne dejavnosti

Tečaj angleškega in nemškega jezika

Tečaj angleškega in nemškega jezika ponujamo otrokom 2. starostnega obdobja. 

Tečaj angleškega jezika izvaja strokovna delavka vrtca Barbara Omerović z opravljenim mednarodnim certifikatom aktivnega znanja angleškega jezika Univerze Harvard v enoti Tomšičeva 2-krat tedensko. 

Tečaj nemškega jezika izvaja zunanja izvajalka Mojca Gjuro, in sicer profesorica nemškega jezika v enoti Bresternica enkrat tedensko. Tečaj nemškega jezika v enoti Tomšičeva 2-krat tedensko izvaja strokovna delavka vrtca Simona Nerat z opravljenim mednarodnim certifikatom aktivnega znanja nemškega jezika iz Goethe inštituta.