Na osnovi interesa otrok in njihovih staršev bomo otrokom ponudili dodatne dejavnosti, ki jih bodo vodile strokovne delavke vrtca ali zunanji izvajalci. Z njimi želimo zadovoljiti potrebe tistih otrok, ki potrebujejo še več aktivnosti, ki niso zajete v programu vrtca in tistih staršev, ki želijo otroku omogočiti raznovrstne dodatne dejavnosti tudi v popoldanskem času. Te dejavnosti finančno pokrivajo starši sami.

 

*Tečaj angleškega in nemškega jezika  

bomo organizirali za otroke, stare od 3 do 6 let, če bo dovolj prijav staršev kot zakonitih zastopnikov otrok. Tečaj bodo izvajale zunanje izvajalke Urška Križman, Mateja Bregant. Tečaj bo potekal 2x tedensko. Tečajne oblike se bodo ponudile staršem v enoti Tomšičeva 32, v enoti Košaki, v enoti Kamnica in enoti Bresternica po zapiralnem času oddelkov.

* Glasbena košarica Barbare Kolarič

bomo organizirali za otroke, stare od 3 do 6 let. Dejavnost bo izvajala zunanja izvajalka Barbara Kolarič. Glasbeno-plesne urice GLASBENE KOŠARICE bodo potekale 1x tedensko, v dolžini 45 minut s pričetkom v mesecu oktobru 2018 in se bodo ponudile staršem v enoti Tomšičeva 32, v enoti Košaki, v enoti Kamnica in enoti Bresternica po zapiralnem času oddelkov.

* Od koraka k poskoku in še dlje

bomo organizirali za otroke, stare 4 do 6 let v enoti Tomšičeva 32. Dejavnost bo izvajal zunanji izvajalec Primož Hönigmann. Gibalne dejavnosti bodo potekale 2x tedensko v telovadnici Vrtca Borisa Pečeta Maribor T/32 s pričetkom v mesecu oktobru 2018.

* HOP HOP v našem vrtcu

bomo organizirali za otroke, stare 4 do 6 let v enoti Kamnica in enoti Bresternica. Dejavnost bo izvajal zunanji izvajalec Otroška gibalnica HOP HOP. Gibalne dejavnosti bodo potekale 1x tedensko v telovadnici enote Kamnica in v dvorani Krajevne skupnosti Bresternica s pričetkom v mesecu oktobru 2018.

* Tečaj smučanja

bomo organizirali za otroke, stare 4 do 6 let. Dejavnost bo izvajal zunanji izvajalec SK Branik v mesecu februarju 2019. Koordinatorica Erika Turk.

Elementi tveganja:

  • navedene aktivnosti bomo izvajali v primeru, če bomo uspeli zagotoviti dovolj interesa za vpis in dovolj spremljevalcev /staršev ali drugih odraslih volonterjev/ na predpisano število otrok.

* Letovanje otrok v Punat

Letovanje bo potekalo pod okriljem RK Maribor. Financirajo ga starši v sodelovanju z zdravstveno službo in MOM.

V kolikor se bodo za letovanje prijavili otroci Vrtca Borisa Pečeta Maribor, bodo, v skladu s pripravljenostjo, otroke spremljali strokovni delavci vrtca. Letovanje se jim bo štelo v delovno obvezo.