Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti bodo izvajali zunanji strokovnjaki z določenih področij ter strokovni delavci vrtca z ustreznimi certifikati.

Na osnovi interesa otrok in njihovih staršev otrokom ponujamo dodatne dejavnosti, ki jih bodo vodili strokovni delavci vrtca ali zunanji izvajalci. Z njimi želimo zadovoljiti potrebe tistih otrok, ki potrebujejo še več dodatnih aktivnosti, in tistih staršev, ki želijo otrokom omogočiti raznovrstne dodatne dejavnosti tudi v popoldanskem času. Te dejavnosti finančno pokrivajo starši sami in se izvajajo izven poslovnega časa vrtca oz. oddelka.

TEČAJ ANGLEŠKEGA IN NEMŠKEGA JEZIKA

Tečaj angleškega in nemškega jezika bomo ponudili otrokom 2. starostnega obdobja.

Tečaj angleškega jezika bo izvajala strokovna delavka vrtca Barbara Omerović z opravljenim mednarodnim certifikatom aktivnega znanja angleškega jezika Univerze Harvard v enoti Tomšičeva 3-krat tedensko.

Tečaj nemškega jezika bo izvajala zunanja izvajalka Mojca Gjuro, in sicer profesorica nemškega jezika v enoti Bresternica enkrat tedensko. Tečaj nemškega jezika v enoti Tomšičeva bo 2-krat tedensko izvajala strokovna delavka vrtca Simona Nerat z opravljenim mednarodnim certifikatom aktivnega znanja nemškega jezika iz Goethe inštituta.

GLASBENA KOŠARICA

Glasbeno košarico bomo organizirali za otroke 2. starostnega obdobja. Dejavnosti bo izvajala zunanja izvajalka Barbara Kolarič, in sicer diplomirana kulturna animatorka, enkrat tedensko eno šolsko uro v vseh enotah vrtca.

OD KORAKA K POSKOKU IN ŠE DLJE

Od koraka k poskoku in še dlje je gibalni program za predšolske otroke 2. starostnega obdobja. Dejavnost bo izvajal strokovni delavec vrtca Primož Hönigmann, vzgojitelj predšolskih otrok in hkrati diplomiran trener rokometa. Gibalne dejavnosti bodo potekale 3-krat tedensko v telovadnici v enoti Tomšičeva.

HOP HOP V NAŠEM VRTCU

Hop hop je gibalni program za predšolske otroke od 4 do 6 let, ki se bo izvajal v enoti Kamnica in enoti Bresternica. Dejavnost bodo izvajali zunanji izvajalci (Rok Stegne s.  p.), in sicer skupina treh profesorjev športne vzgoje. Gibalne dejavnosti bodo potekale enkrat tedensko v telovadnici enote Kamnica.

LETOVANJE OTROK V PUNATU

Letovanje otrok v Punatu bo potekalo pod  okriljem Rdečega križa Maribor. Financirajo ga starši v sodelovanju z zdravstveno službo in Mestno občino Maribor. V kolikor se bodo na letovanje prijavili otroci Vrtca Borisa Pečeta Maribor, jih bodo spremljali strokovni delavci vrtca.

Kadar otrok obiskuje katerokoli dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka zanj več ne prevzema odgovornosti. V času, ko se izvaja dodatna dejavnost, odgovornost za otroke prevzamejo starši oz. njeni izvajalci.

Vse dejavnosti zunanjih izvajalcev bodo potekale v skladu z navodili MIZŠ ter priporočili NIJZ.

ZARADI TRENUTNE EPIDEMIOLOŠKE SLIKE ZUNANJI IZVAJALCI NE IZVAJAJO DODATNIH DEJAVNOSTI. OB SPREMLJANJU EPIDEMIOLOŠKE SLIKE BOMO PREKO SPLETNE STRANI OBVEŠČALI STARŠE O SPREMEMBI IZVEDBE.

Dostopnost