Na osnovi interesa otrok in njihovih staršev bomo otrokom ponudili dodatne dejavnosti, ki  jih bodo vodile strokovne delavke vrtca ali zunanji izvajalci. Z njimi želimo zadovoljiti potrebe tistih otrok, ki potrebujejo še več aktivnosti, ki niso zajete v programu vrtca in tistih staršev, ki želijo otroku omogočiti raznovrstne dodatne dejavnosti tudi v popoldanskem času. Te dejavnosti finančno pokrivajo starši sami.

 

*Tečaj angleškega in nemškega jezika
bomo organizirali za otroke, stare od 3 do 6 let, če bo dovolj prijav staršev kot zakonitih zastopnikov otrok. Tečaj bosta izvajali zunanja izvajalka Mojca Gjuro (izvajalka tečaja nemškega jezika v enoti Bresternica) ter strokovna delavka v vrtcu, Mateja Bregant (izvajalka tečaja angleškega jezika, z opravljenima mednarodnima certifikatoma aktivnega znanja  angleškega jezika Univerze Cambridge). V Bresternici bo tečaj nemškega jezika potekal 1x tedensko, na Tomšičevi pa tečaj angleškega jezika 3x tedensko. Tečaj nemškega jezika bo v enoti Tomšičeva 2x tedensko izvajala strokovna delavka vrtca, Simona Nerat, z opravljenim mednarodnim certifikatom  aktivnega znanja nemškega jezika iz Goethe inštituta.

*   Glasbeno košarica Barbare Kolarič
bomo organizirali za otroke, stare od 3 do 6 let. Dejavnost bo izvajala zunanja izvajalka Barbara Kolarič. Glasbeno-plesne urice v sklopu GLASBENE KOŠARICE bodo potekale 1x tedensko eno šolsko uro, s pričetkom v mesecu oktobru 2019. Glasbena košarica bo na voljo v vseh enotah (Tomšičeva, Kamnica, Košaki, Bresternica).

*   Od koraka k poskoku in še dlje (gibalni program za predšolske otroke)
bomo organizirali za otroke, stare 4 do 6 let v enoti Tomšičeva 32. Dejavnost bo izvajal strokovni delavec vrtca Primož Hönigmann, dipl. trener rokometa. Gibalne dejavnosti bodo potekale 2x tedensko v telovadnici Vrtca Borisa Pečeta Maribor, T/32 s pričetkom v mesecu oktobru 2019.

*   HOP HOP v našem vrtcu (gibalni program za predšolske otroke)
bomo organizirali za otroke, stare 4 do 6 let v enoti Kamnica in enoti Bresternica. Dejavnost bo izvajal zunanji izvajalec Rok Stegne s.p. – Otroška gibalnica HOP HOP. Gibalne dejavnosti bodo potekale 1x tedensko v telovadnici enote Kamnica in v dvorani Krajevne skupnosti Bresternica s pričetkom v mesecu oktobru 2019.

*   Letovanje otrok v Punatu
Letovanje  bo  potekalo  pod  okriljem  RK Maribor. Financirajo    ga starši v sodelovanju z zdravstveno službo in MOM.

V kolikor se bodo za letovanje prijavili otroci Vrtca Borisa Pečeta Maribor, bodo, v skladu s pripravljenostjo, otroke spremljali strokovni delavci vrtca. Letovanje se jim bo štelo v delovno obvezo.