Kontakti

URADNE URE
V ponedeljek od 8. do 11. ure in v sredo od 8. do 14. ure.


TAJNICA VIZ:
Saška Hobacher, posl. sekretarka  
(OBRAČUN OSKRBNIN – plačilo vrtca)   
vrtec.borisapeceta@guest.arnes.si
02/23 43 260


RAVNATELJICA:
Mateja Bregant, dipl. vzg. predš. otr.
mateja.bregant1@guest.arnes.si 
02/23 43 262


POMOČNICA RAVNATELJICE: 
Marija Pšunder, dipl. vzg. predš. otr.
marija.psunder@guest.arnes.si
02/23 43 265

SVETOVALNA DELAVKA: 
Dominika Vilčnik,
 prof. slov. in ped.
dominika.vilcnik@guest.arnes.si
02/23 43 268


ORGANIZATORKA PREHRANE in ZHR: 
Aleksandra Tkavc,  univ. dipl. inž. živ. tehnol.
sandra.tkavc@guest.arnes.si
02/23 43 269


RAČUNOVODKINJA:
Maja šiftar, dipl. ekon.
racunovodstvobp@guest.arnes.si
02/23 43 264


KNJIGOVODKINJA:
Silvija Borko, dipl. ekon.
knjigovodstvo-vrtecborisapeceta@guest.arnes.si
02/23 43 266

OSNOVNI PODATKI
Vrtec Borisa Pečeta Maribor
Tomšičeva ulica 32
2000 Maribor
Telefon: 02/23 43 260
Faks: 02/23 43 270

Davčna številka: 53089758
Matična številka: 5050308000
Številka TRR: SI56 0127 0603 0638 261
BIC koda: BSLJSI2X

VARSTVO PODATKOV
V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo: 
DATAINFO.SI, d.o.o. 
Tržaška cesta 85, 2000 Mariborwww.datainfo.si; e-pošta: dpo@datainfo.si;telefon: 02/62 04 300.