Obogatitvene dejavnosti

Cilji obogatitvenih dejavnosti:
- obogatiti, popestriti in nadgraditi dejavnosti po posameznih področjih,
- omogočati otroku samostojno odločanje za sodelovanje v dejavnostih na podlagi interesa, trenutnega razpoloženja, lastne motivacije,
- spodbujati sodelovanje med oddelki, otroki in strokovnimi delavci na nivoju enote.
  
Obogatitvene dejavnosti izvajajo strokovni delavci vrtca, in sicer za otroke od 4 do 6 let. 

Dejavnosti se izvajajo v času počitka oz. glede na kadrovske in organizacijske zmožnosti.