Tečaj drsanja

TEČAJ DRSANJA /Tomšičeva, Košaki, Kamnica, Bresternica/ Tečaj drsanja je brezplačen in ga bomo ponudili otrokom 2. starostnega obdobja. Izvedba bo potekala konec meseca oktobra, in sicer 1 teden 2 uri dnevno. Izvajalec: Hokejski klub Maribor Ciljna skupina: otroci od...

več...

PRAVLJIČNE URICE

PRAVLJIČNE URICE /Tomšičeva/ Pravljične urice se bodo odvijale v knjižnici enote Tomšičeva, in sicer enkrat mesečno za starše in otroke 1. starostnega obdobja v popoldanskem času. Cilji: ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija...

več...

IGRAJMO SE ANGLEŠKO IN NEMŠKO

IGRAJMO SE ANGLEŠKO IN NEMŠKO /Tomšičeva/ Otroci bodo na igriv način usvajali angleški in nemški jezik predvsem s pomočjo preprostih zgodbic in dramatizacij, zapetih in govorjenih pesmi, lutk, plesa in gibanja. Dejavnosti bodo potekale v manjših skupinah kot jezikovne...

več...

CICI PLANINEC

CICI PLANINEC /Tomšičeva/ Namen: razvijanje veselja do planinstva Cilji: spoznavanje okolice Maribora,krepitev celega telesa in bivanje v naravi,spoznavanje osnovnih planinskih pojmov in znanj (markacija, orientacija ipd.). Izleti: obiskali bomo hribe in izletniške...

več...

MALI ČAROVNIKI

MALI ČAROVNIKI /Tomšičeva/ s pomočjo preprostih poskusov otrokom približati naravoslovne pojme. Cilji: • obogatiti, popestriti in nadgraditi dejavnosti po posameznih področjih; • omogočati otroku samostojno odločanje za sodelovanje v dejavnostih na podlagi interesa,...

več...

IGRIVA MATEMATIKA

IGRIVA MATEMATIKA /Tomšičeva/ Cilji: razvijanje miselnih operacij,otrok išče različne možnosti rešitve problema,spoznavanje grafičnih prikazov,razvijanje matematičnega mišljenja s pomočjo iger. Izvajalka: Nina Krašovec Cilji OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI: obogatiti,...

več...

LUTKOVNA DELAVNICA

LUTKOVNA DELAVNICA /Tomšičeva/ Cilji: spodbujanje komunikacije in izražanja,razvijanje pozitivne samopodobe,razvijanje domišljije in sposobnosti improvizacije,prepoznavanje otrokovih čustev,spodbujanje medsebojnega sodelovanja. Izvajalke: Darja Draksler, Mojca...

več...

LIKOVNE USTVARJALNICE

LIKOVNE USTVARJALNICE /Tomšičeva/ Cilji: spodbujanje veselja do umetniških dejavnosti,razvijanje umetniške domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem,eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi,razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov. Izvajalka: Anita Arnečič...

več...

PEVSKI ZBOR

PEVSKI ZBOR /Tomšičeva, Bresternica/ Z glasbo otrokom vnašamo v življenje radost in veselje, s pesmijo jih sproščamo, čustveno plemenitimo in bogatimo, jim razvijamo glasbene zmožnosti in vplivamo na razvoj otrokovih dispozicij za glasbo. Cilji: priprava kvalitetnega...

več...

GLASBENO-PLESNE IGRE

GLASBENO-PLESNE IGRE /Tomšičeva/ Cilji: spodbujanje otrok k plesnemu izražanju, povezovanje z vsemi vzgojnimi področji, spodbujanje ustvarjalnosti in izvirnosti, sodelovanje v skupini in spodbujanje razvoja pozitivnih odnosov. Izvajalki: Barbara Šater, Nuša Jasna...

več...
Dostopnost