Pevski zbor (Tomšičeva, Bresternica)

CILJI – priprava kvalitetnega otroškega programa,
  – otroke navdušiti za petje
  – s pravilnimi pristopi pripraviti otroke za nastope v vrtcu in na reviji Ciciban poje in pleše
  – razvijati sposobnost sprejemanja glasbene kulture
ROK + čas izvedbe – celo šol. leto
NOSILCI Jekla Rafolt in Simona Nerat (enota Tomšičeva), Ana Studen (enota Bresternica)