Pravilna prehrana je sestavni del zdravega načina življenja, ki je pogoj za ohranjanje in krepitev  zdravja. Naloga vsakodnevne prehrane je, da nudi telesu vse snovi, ki jih potrebuje za svoje nemoteno delovanje, za nadomeščanje izgubljene energije ter za vzdrževanje dobre odpornosti. To pa lahko dosežemo le z raznoliko, pestro, primerno pripravljeno, svežo, čim manj predelano hrano – polnovredno hrano. Prehrana, ki je glede snovi, ki jih vsebuje, kot glede količine, uravnotežena s potrebami predšolskega otroka, pozitivno vpliva na njegov celostni razvoj in mu omogoča dobro počutje, vitalnost, razvoj fizičnih in psihičnih sposobnosti.

 V Vrtcu Borisa Pečeta v Mariboru stremimo k oblikovanju zdravega načina prehranjevanja in življenja otrok, saj vemo, da so bogate prehranske izkušnje, pridobljene v zgodnjem otroštvu dragocena popotnica k zdravemu načinu življenja.

 Otrokom v vrtcu nudimo uravnoteženo, varno, zdravo, pestro in dnevno sveže pripravljeno hrano. S tremi ponujenimi obroki pokrivamo 70 % otrokovih energijskih in hranilnih potreb. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo vsa prehranska načela in hranilno – energetske potrebe predšolskega otroka. Tako skrbimo, da je prehrana čimbolj raznolika v skladu s prehrambeno piramido. Temelj takšne prehrane so polnovredna žita, sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki, ribe, manj mastno meso in mesni izdelki ter jajca. Vključujemo tudi bio živila, ki so živila najvišje prehranske in biološke vrednosti in zato zelo priporočljiva za prehrano  otrok. Poleg rednih obrokov so otrokom ves dan na razpolago sveže sadje, voda in čaj.

Hrano pripravljamo v sodobno opremljeni centralni kuhinji, od koder se le-ta transportira v tri razdelilne kuhinje po enotah vrtca. Kakovost in varnost  živil zagotavljamo z vzpostavljenim preventivnim sistemom HACCP.

Ker se prehranjevalne navade oblikujejo z učenjem, še bolj pa z dobrim zgledom, posvečamo v vzgojno izobraževalnem procesu veliko pozornosti kulturi prehranjevanja, razvijanju osnovnih higienskih navad, samostojnosti in skrbi za zdravje. Ko otroci jedo, jih spodbujamo k oblikovanju prijetnega in umirjenega vzdušja, da jedo v urejenem okolju, ob lepo pogrnjenih mizicah, počasi, sede, da pravilno uporabljajo pribor in hrano dobro prežvečijo ter ob tem uporabljajo vljudnostne besede. Na podlagi zdravniškega potrdila pripravljamo za otroke s prehranskimi alergijami tudi dietno prehrano. Zdrav življenjski slog z dovolj gibanja in s podporo zdrave prehrane je del vsakdanjika vseh nas in naših otrok v vrtcu.

Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima