Zdravje v vrtcu

Zdravje v vrtcu je projekt vrtca, v katerega so vključeni posamezni oddelki. V sklopu projekta izvajamo različne aktivnosti za krepitev zdravja.

več…

Projekt Erasmus+ Learning to Play 2

Mestna občina Maribor je bila ponovno uspešna pri prijavi projekta Erasmus+ (Learning to Play 2) s čimer je pridobila sredstva za nadaljnje praktično usposabljanje zaposlenih v mariborskih vrtcih. Gre za nadaljevanje predhodno uspešno izvedenega projekta Learning to Play. MOM ponovno nastopa kot prijavitelj in nosilec konzorcija, katerega članov je tokrat kar 6 mariborskih javnih vrtcev:

več…

Aktivni počitek

Projekt Aktivni počitek je projektna stalnica v vrtcu, v katerega so vključeni posamezni oddelki. Namen projekta je dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu.

več…

Knjižni projekt Potobralka

Knjižni projekt Potobralka je projektna stalnica v vrtcu, v katerega so vključeni vsi oddelki. Namen projekta je skrb za pridobivanje in razvijanje kulture branja.

več…

Eko vrtec kot način življenja

Projekt Eko vrtec kot način življenja je projektna stalnica v vrtcu, v katerega so vključeni vsi oddelki. Namen projekta je skrb za otrokovo zdravje in življenje, ki sta v neposredni in posredni odvisnosti od njegovega/našega ravnanja z okoljem. več…

Muzejski abonma

Projekt Muzejski abonma je projektna stalnica v vrtcu, v katerega so vključeni posamezni oddelki. Namen projekta je spoznavanje običajev ob praznovanjih, ogled razstav in ustvarjanje.

več…

Projekt Pasavček

Projekt Pasavček je projektna stalnica v vrtcu, v katerega so vključeni posamezni oddelki. Namen projekta je pravilna uporaba otroških varnostnih sedežev.

več…

Gibalni program – projekt Mali Sonček

Projekt Mali sonček je projekt vrtca, v katerega so vključeni otroci iz oddelkov od 2 do 6 let. Gibalni program je namenjen obogatitvi programa na področju gibanja. Poudarek je na igri in vadbi.

več…