Svetovalno  službo opravlja svetovalna delavka, ki je strokovna delavka vrtca. Njen  program dela je sestavni del letnega delovnega načrta vrtca.

Skupaj  s starši, vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in vodstvom  sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju življenja in dela  vrtca. Prizadeva si za optimalni razvoj vsakega vključenega otroka.

Njena  temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega  znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način  vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih  vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela.

Staršem svetuje in jim pomaga:

  • ob vključitvi njihovega otroka v vrtec in prehodu v šolo;
  • pri vzgoji in otrokovem razvoju;
  • ob  kritičnih situacijah v družini: rojstvo mlajšega sorojenca, ločitev  staršev, selitev družine, smrt ožjega družinskega člana,  socialno-ekonomske stiske ipd.;
  • pri  razumevanju in odpravljanju otrokovih stisk in težav glede hranjenja,  spanja, močenja postelje, nemirnosti, strahovih, agresivnem vedenju, …

Sodeluje  z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi z ustreznimi zunanjimi  ustanovami ( Zavod za šolstvo, Center za sluh in govor, Svetovalni  center za otroke, mladostnike in starše, Pedopsihiatrični dispanzer,  Center za socialno delo, …) ter koordinira delo strokovne skupine,  katere del je sama, za otroke s posebnimi potrebami. Skupaj z Mobilno  specialno pedagoško službo Maribor sodeluje pri odkrivanju, spremljanju  in nudenju strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Svetovanje  je lahko osebno, v obliki predavanj ali pedagoških delavnic; poteka na  osnovi prostovoljnosti vsakega posameznega udeleženca, na osnovi  zaupnosti podatkov, dogovora in vedno v dobrobit otroka.

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.