NAČRT PREVENTIVNIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PANDEMSKE GRIPE

V VRTCU BORISA PEČETA

 UKREPI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA ZA OKUŽBO POSAMEZNIKA

Odgovorne osebe

 • pogosto in pravilno umivanje rok

-vsaj  20 sekund temeljito s toplo vodo in milom dobro drgnemo dlani, hrbtišče  rok, med prsti, palca, prstne blazinice in nohte, zapestje

-roke obrišemo s papirnato brisačo in z njo zapremo pipo

vsi zaposleni

 • z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust
 • izogibanje tesnim stikom z ljudmi, ki že imajo znake bolezni

-osebi, ki ima znake bolezni, se ne približujemo na manj kot en meter

 • seznanitev zaposlenih z ukrepi  za preprečevanje pandemske gripe

org. prehrane in ZHR

 • poučitev otrok o načinu prenosa virusa, higieni rok ter higieni kašljanja in kihanja

-izdelava  plakatov z otroki o pravilnem umivanju rok, umivanje rok z milom in  toplo vodo toliko časa, da lahko medtem dvakrat zapojejo pesmico »Ringa,  ringa raja«

vzg.,

pom. vzg.

 • ozaveščenost zaposlenih

-zaposleni s svojim ravnanjem dajemo otrokom dober zgled

vsi zaposleni

 • čiščenje prostorov, predmetov in površin

-postopki in uporaba čistil v skladu z načrtom čiščenja,

pogostejše in skrbno čiščenje površin, ki se jih pogosteje dotika z rokami

(igrače, kljuke, ograje, stikala, tipkovnice, telefonski aparati, …)

čistilke,

pom. vzg.

 • opremljenost umivalnikov s tekočim  milom in s papirnatimi brisačami ter koši, ki se jih redno prazni

čistilke

 • namestitev plakatov z navodili za pravilno umivanje rok ter higiensko kašljanje in kihanje

-na oglasne deske za starše in v igralnicah, ob umivalnike

vzg.,

pom. vzg.

 • pogosto prezračevanje igralnic in ostalih prostorov

-potrebno zagotoviti vsaj enkratno menjavo zraka na dve uri tako, da otroci in odrasli niso na prepihu

vzg.,

pom. vzg.,

čistilke

 • skrb za zdrav način življenja  

 

-zdrava prehrana, dovolj tekočine v obliki zdravih napitkov, gibanje na svežem zraku, dovolj počitka

org. prehrane in ZHR,

vzg., pom. vzg.

 • seznanitev staršev o doslednem sporočanju vzroka odsotnosti svojih otrok

 

vzg.,

pom. vzg.

 UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA PANDEMSKE GRIPE 

 • redno umivanje rok

-roke si vedno umijemo po kašljanju, kihanju, brisanju nosu in dotikanju površin,

s katerimi je bilo v stiku veliko ljudi

vsi zaposleni

 • pravilno kašljanje in kihanje

 

-usta ali nos prekrijemo s papirnatim robčkom

-takoj po uporabi ga odvržemo v najbližji koš

-če papirnatega robčka nimamo, lahko kihnemo ali zakašljamo v zgornji del rokava

 • obveščanje staršev o pojavu pandemske gripe

org. prehrane in ZHR

 • vodenje evidence obolelih otrok in zaposlenih

vzg.,

pom.ravnateljice

 • izvajanje higienskih ukrepov po navodilih pristojnih služb (IVZ, MŠŠ, MZ)

vsi zaposleni

 UKREPI PRI ZBOLELIH ZAPOSLENIH

 • če zaposleni pri sebi opazijo znake pandemske gripe:

-povišana telesna temperatura

-mrazenje

-suh kašelj

-bolečine v žrelu

-zamašen nos ali izcedek iz nosu

-bolečine v mišicah in kosteh

-glavobol

-utrujenost

-bruhanje

-driska

-ostanejo doma in po telefonu pokličejo svojega izbranega zdravnika

-če zbolijo na delovnem mestu, obvestijo nadrejeno osebo in zapustijo delovno mesto

-o svoji bolezni in nadaljnjih ukrepih se posvetujejo z izbranim zdravnikom

-zboleli  za pandemsko gripo se na delovno mesto praviloma vrnejo po preteku  sedmih dni oziroma pozneje, če tako presodi izbrani zdravnik

vsi zaposleni

 • če so bili zaposleni v stiku z bolnim otrokom oziroma z bolnikom v domačem ali drugem okolju in niso zboleli

-svoje delo opravljajo naprej in dosledno upoštevajo preventivne ukrepe, ki preprečujejo možnost okužbe

 UKREPI PRI ZBOLELIH OTROCIH 

 • če otrok zboli v vrtcu, je treba takoj obvestiti starše ali skrbnika

-do prihoda staršev se otroka loči od ostalih otrok (v za to dogovorjene prostore)

-starši morajo otroka odpeljati domov

vzg.,

pom. vzg.

 • opozoriti starše

-da se o nadaljnjih ukrepih pri otroku posvetujejo z otrokovim zdravnikom

 • otrok, ki ima bolezenske znake pandemske gripe, ne sme biti v vrtcu

-Otrok naj se ne vrne v vrtec prej kot v sedmih dneh od začetka bolezni oziroma še pozneje, če tako presodi izbrani zdravnik !!!

 NAČRT DELOVANJA VRTCA V PRIMERU VELIKE ODSOTNOSTI OTROK IN OB MANJŠEM ŠTEVILU ZAPOSLENIH

 • reorganizacija urnikov dela in delovnih zadolžitev

ravnateljica

 • obveščanje staršev o morebitni spremembi v poslovanju
 • Sklep  o zaprtju zavoda zaradi preprečevanja širjenja pandemske gripe bo  sprejet na osnovi dogovora s pristojnimi javno-zdravstvenimi službami
 • za zdaj niso potrebne spremembe pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa

 Več informacij o pandemski gripi na spletnem naslovu: www.ustavimo-gripo.si