SPOŠTOVANI STARŠI!

ZAKLJUČILI smo enotni javni VPIS otrok v VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR za šol. l. 2019/20,

ki je potekal v času od 20. 3. 2019 do 29. 3. 2019

NA UPRAVI VRTCA, Tomšičeva ulica 32, Maribor

dnevno

od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 17.00.

Vpisovali smo otroke, ki bodo v koledarskem letu 2019 dopolnili starost enajst mesecev in vse ostale do vstopa v šolo.

Pri oblikovanju oddelkov imajo prednost otroci, ki so v naš vrtec že vključeni. Prav tako, imajo prednost pri sprejemu tudi otroci s posebnimi potrebami, za kar je potrebna odločba Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra so socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi tisti otroci, ki jim je bil odložen vstop v osnovno šolo. V kolikor v enoti, kamor starši želijo vključiti otroka, ni prostega mesta (v oddelku, ki ustreza njegovi starosti, otroka razporedimo v najbližjo enoto, kjer je ustrezno prosto mesto. Postopek sprejema otrok v vrtec je zaključen, ko starši v roku oddajo podpisano pogodbo z vrtcem. V kolikor je število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa preseglo število prostih mest, s katerimi razpolagamo v enotah našega vrtca in vseh otrok ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo “Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok ter merilih za sprejem otrok v javne vrtce, katerih ustanoviteljica je MOM“. Pravilnik upoštevamo tudi pri razvrščanju otrok v enote, če je za katero izmed enot več prosilcev kot prostih mest v posameznih starostnih skupinah.

V kolikor bodo po rednem vpisu, v novem šolskem letu 2019/20, še prosta mesta za vključitev otrok v vrtec bomo otroke sprejemali iz centralnega čakalnega seznama (vseh mariborskih vrtec). Vlogo za vpis lahko oddate kadarkoli (tudi po rednem vpisu), vendar bo obravnavana po zaključenem postopku sprejema otrok v vrtec za šolsko leto 2019/20.

Za vpis potrebujete osebne podatke o otroku (EMŠO, prebivališče), EMŠO in davčno številko staršev.

Vpisovanje je potekalo na upravi vrtca, Tomšičeva ulica 32, Maribor, kjer ste prejeli tudi PUBLIKACIJO vrtca in vlogo za vpis.

Otroke, ki so že vključeni v vrtec, ni potrebno ponovno vpisovati!

Za otroke in starše smo pripravili dneve odprtih vrat, kjer ste lahko tudi povprašali o informacijah, ki so vas dodatno zanimale. Dnevi odprtih vrat so potekali od 9. do 11. ure, v četrtek, 21. 3. 2019, v petek, 22. 3. 2019, v torek, 26. 3. 2019 in v sredo 27. 3. 2019. Z veseljem smo pričakovali Vas in vaše otroke v vrtcu, kjer ste se lahko priključili k najrazličnejšim igram in drugim aktivnostim.

Program odprtih vrat najdete na spodnjih povezavah:

Dokumenti in obrazci za starše:

Vpisna vloga za vrtce MOM 2019-2020 (.pdf datoteka)

Publikacija 2019 (.pdf datoteka)

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – odda se na Centru za socialno delo (povezava do obrazca)

Soglasje za otvoritev direktne bremenitve – trajnika (.pdf datoteka) – Trajnik za plačilo vrtca odprete kar v vrtcu in ne več na vaši banki, kjer imate odprt transakcijski račun. Izpolnjen obrazec prinesete ali pošljite na upravo vrtca, Tomšičeva ul. 32, 2000 Maribor.

Vloga za ukinitev direktne obremenitve – trajnika (.pdf datoteka)

Izpisnica (.pdf datoteka)

PRAVILNIK o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v mestni občini Maribor (.pdf datoteka)

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM_MUV 9_2019 (.pdf datoteka)

Pregled plačil staršev (.pdf datoteka)

Ob rednem vpisu za šolsko leto 2019/20 se je vpisalo več otrok, kot je prostih mest. Zato objavljamo čakalni seznam vrtca, ki velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama: