Zdravje v vrtcu

Zdravi otroci so naše največje bogastvo. V ta namen otrokom ponujamo pester nabor dejavnosti v sklopu različnih projektov.

>>>

Program vrtca

Izhodišče vseh načrtovanih dejavnosti je OTROK s svojimi željami in potrebami. Otroci potrebujejo prostor in čas za igro, doživljanje, raziskovanje in ustvarjanje ter podporo odraslega za učenje.

>>>

Obogatitvene
dejavnosti

Dodatne obogatitvene dejavnosti so nadgradnja dejavnosti po posameznih področjih, ki omogočajo razvoj vseh otrokovih potencialov. 

>>>

Prednostna naloga

BIVANJE NA PROSTEM v povezavi z gozdno pedagogiko.
Najboljša naložba v prihodnost otrok je učenje 
v gozdu.

>>>

Naša vizija in poslanstvo

Z MAJHNIMI KORAKI DO VELIKIH CILJEV

Skupaj, z roko v roki, ustvarjamo »hišo«, v kateri prevladujejo igra in dobri medsebojni odnosi, ki otrokom zagotavljajo varno in spodbudno učno okolje, »hišo«, v kateri razvijamo ustvarjalnost, samostojnost in odgovornost.

Naše poslanstvo je upoštevanje vseh načel Kurikuluma za vrtce, kjer vselej na prvo mesto postavljamo otroke kot aktivne udeležence vzgojnega procesa, kjer jim nudimo vse pogoje za optimalni razvoj vseh njihovih sposobnosti, kjer upoštevamo različnost, jim zagotavljamo možnost izbire in drugačnosti, kjer spoštujemo njihovo zasebnost in intimnost ter uresničujemo načelo razvojno-procesnega pristopa, hkrati pa jih vselej obravnavamo kot enakovredne partnerje. Stremimo k razvoju radovednih, edinstvenih in kritičnih posameznikov, opremljenih s širokim znanjem ter odgovornostjo do sebe, soljudi in okolja.  

JEDILNIK

   Otrokom v vrtcu nudimo uravnoteženo, varno, zdravo, pestro in dnevno sveže pripravljeno hrano. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo vsa prehranska načela in hranilno-energetske potrebe predšolskega otroka.    ​ 

JEDILNI LIST

SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovanje za starše

Svetovalna delovka se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj 
vzgojno-izobraževalnega dela.

>>>

Projekti in stalnice

Del programa, ki ga izvajamo v vrtcu, so različno projekti in stalnice vrtca.

>>>

Obogatitvene dejavnosti

V vrtcu imajo otroci možnost vključevanja v različne obogatitvene dejavnosti.

>>>

Dodatne dejavnosti

Otoci imajo možnost obiskovanja tudi dodatne dejavnosti.

>>>
SPLETNE IGRALNICE  >>>