Obrazci in dokumenti za starše

Publikacija VBP 2019 (.pdf datoteka) VLOGA za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2019-2020  (.pdf datoteka) Izpisnica (.pdf datoteka) Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - odda se na Centru za socialno delo (povezava do obrazca) Soglasje za otvoritev...

več...

Ostali javno dostopni dokumenti

Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 (.pdf datoteka) Katalog INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA - Vrtec Borisa Pečeta Maribor (.pdf datoteka) Zakon in podzakonski predpisi na področju predšolske vzgoje (povezava na spletno stran MIZŠ)    ...

več...