Obrazci in dokumenti za starše

Publikacija vrtca VBP 2020 (.pdf datoteka) VLOGA za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2019-2020  (dobite jo v tajništvu vrtca) Izpisnica (.pdf datoteka) Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - odda se na Centru za socialno delo (povezava do obrazca)...

več...

Ostali javno dostopni dokumenti

Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 (.pdf datoteka) Katalog INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA - Vrtec Borisa Pečeta Maribor  (.pdf datoteka) Zakon in podzakonski predpisi na področju predšolske vzgoje (povezava na spletno stran MIZŠ) Politika varstva osebnih...

več...