Ostali javno dostopni dokumenti

Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 (.pdf datoteka) Katalog INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA - Vrtec Borisa Pečeta Maribor (.pdf datoteka) Zakon in podzakonski predpisi na področju predšolske vzgoje (povezava na spletno stran MIZŠ) Politika varstva osebnih podatkov...

več...

Obrazci in dokumenti za starše

Publikacija VBP 2019 (.pdf datoteka) VLOGA za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2019-2020  (.pdf datoteka) Izpisnica (.pdf datoteka) Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - odda se na Centru za socialno delo (povezava do obrazca) Soglasje za otvoritev...

več...