ZAKLJUČEN – Javni VPIS novincev za šolsko leto 2019/2020

SPOŠTOVANI STARŠI! ZAKLJUČILI smo enotni javni VPIS otrok v VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR za šol. l. 2019/20, ki je potekal v času od 20. 3. 2019 do 29. 3. 2019 NA UPRAVI VRTCA, Tomšičeva ulica 32, Maribor dnevno od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 17.00. Vpisovali smo...

več...

Pravilnik o vpisu in sprejemu otrok v javne vrtce

Za ogled Pravilnika o postopku vpisa in sprejema otrok ter merilih za sprejem otrok v javne vrtce, katere ustanoviteljica je MOM kliknite na spodnjo povezavo: PRAVILNIK o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v mestni občini Maribor(.pdf...

več...

Vse o znižanem plačilu vrtca

Upravičenci Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega...

več...

Mi in Vi

Ko ste vpisali otroka v naš vrtec, ste nam izkazali zaupanje, ki nas zavezuje, da bomo: skrbeli za njegovo dobro počutje v vrtcu; upoštevali Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu; upoštevali otrokove pravice in njegovo individualnost; spoštovali vaše pravice in vam...

več...