Oddelki za šolsko leto 2020/21

Dragi starši! Objavljamo seznam otrok po oddelkih za šolsko leto 2020/21. Seznami so po šifrah otroka. Šifro vašega otroka najdete na obvestilih o sprejetju otroka v vrtec ali na POGODBI o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Oddelki za šolsko...

več...

Informativno srečanje za STARŠE novo sprejetih otrok

Informativno srečanje za starše novo sprejetih otrok bo v telovadnici vrtca, Tomšičeva ulica 32, Maribor, v četrtek, 11. junija 2020, ob 16.30. Na srečanju bomo predstavili uvajanje otrok v vrtec ter življenje in delo v Vrtcu Borisa Pečeta Maribor. Srečanje je...

več...

ZAKLJUČEN – Javni VPIS novincev za šolsko leto 2020/2021

SPOŠTOVANI STARŠI! ZAKLJUČILI smo enotni javni VPIS v mariborske javne vrtce za šolsko leto 2020/2021, ki je potekal od 18. do 27. marca 2020. Glede na dane razmere, smo vrtci vloge za vpis otroka (s prilogami) sprejemali SAMO po redni pošti (VRTEC BORISA PEČETA...

več...

Pravilnik o vpisu in sprejemu otrok v javne vrtce

Za ogled Pravilnika o postopku vpisa in sprejema otrok ter merilih za sprejem otrok v javne vrtce, katere ustanoviteljica je MOM kliknite na spodnjo povezavo: PRAVILNIK o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v mestni občini Maribor(.pdf datoteka)

več...

Vse o znižanem plačilu vrtca

Upravičenci Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega...

več...

Mi in Vi

Ko ste vpisali otroka v naš vrtec, ste nam izkazali zaupanje, ki nas zavezuje, da bomo: skrbeli za njegovo dobro počutje v vrtcu; upoštevali Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu; upoštevali otrokove pravice in njegovo individualnost; spoštovali vaše pravice in vam...

več...
Dostopnost